Ohjelmistot

Kirjanpitoja hoidamme sekä paperisena Tietosuunta ohjelman avulla, että enenevässä määrin sähköisesti Procountor taloushallinnon ja Procountor Solon avulla.

Procountor taloushallinto sopii sekä pienille että isommillekin yrityksille. Taloushallinnossa voidaan luoda myyntilaskuja, hyväksyä ostolaskuja, maksaa laskuja, palkkoja ja tehdä tilisiirtoja sekä lähettää ja vastaanottaa verkkolaskuja sekä laatia viranomaisilmoituksia. Kirjanpito tehdään suoriteperusteisesti.

Procountor Solo on tehokas ja helppokäyttöinen pienyrittäjän taloushallinnon ratkaisu, joka soveltuu toiminimen tai pienen osakeyhtiön käyttöön.
Procountor Solossa yrittäjä voi hoitaa myynnit, vastaanottaa ja maksaa ostolaskut sekä kuvata kuitit omassa Solo-ympäristössään. Yrittäjä siirtää kuukauden tositeaineistonsa kirjanpitäjän omaan Procountor Solo-ympäristöön yhdellä painalluksella ja tämän jälkeen kirjanpitäjä tekee vaadittavat kirjanpidolliset toimenpiteet. Kirjanpito tehdään maksuperusteisesti.

Lisätietoa: www.procountor.fi