Tietosuojaseloste

Verkkosivustomme osoite on: jn-tilipalvelu.net

Rekisterinpitäjä
JN-Tilipalvelu Oy
Sudenkatu 3 LT 101
33520 TAMPERE

Rekisteriasiat/tietosuojavastaava
Jaana Niittylahti
040 8386942
info@jn-tilipalvelu.net

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Henkilötietojen käsittely perustuu asiakas sopimussuhteeseen, rekisteröidyn
suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen. Henkilötietoja kerätään
asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietoja voidaan käyttää sopimusvelvoitteiden
täyttämiseen sekä muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa.

Tietolähteet ja rekisteröidyn oikeudet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröidyllä on
mahdollisuus tarkastaa itseään koskevat tallennetut tiedot ja jokaisella on oikeus vaatia
henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Rekisteröidyllä on
oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle sekä
oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille. Luovuttaminen on kuitenkin
mahdollista viranomaisia varten. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle.

Manuaalinen aineisto
Kirjanpito aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja annetaan asiakkaalle omaan säilytykseen,
kun sitä ei tilitoimistossa enää tarvita. Työpaperit ja kirjanpito materiaalit joita ei tarvitse
säilyttää viranomaisia esim. verottajaa varten hävitetään tietosuoja astioiden avulla.

Sähköinen aineisto
Rekisteri on asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa ja asianmukaisesti
suojatulla palvelimella ja palvelussa. Rekisteritiedot on suojattu yrityksen ulkopuolisilla
teknisillä ratkaisuilla ja sovelluksilla. Rekisteritietojen säännöllisestä varmuuskopioinnista
huolehditaan sekä tietojen palauttamismahdollisuus varmistetaan.

Procountorin tietoturva
Löytyy heidän internetsivuiltaan: tutustu lisää tästä.